Atık Aküleriniz için Lütfen Arayınız... +90 (222) 593 80 92 info@kudretmetal.com
Eng
TrÇEVRE POLİTİKAMIZ

Atık akümülatörlerden kurşun elde eden Kudret Metal,
Yürürlükte bulunan ve firmamızı kapsayan tüm çevre mevzuatlarına ve idari düzenlemelere uymayı,
Ortaya çıkacak atıklar ve emisyonlarla ilgili her tür çevre kirliliği kaynağında önleyici tedbirler almayı,
Tüm katı, sıvı ve gaz atıklarımızı kontrol altında tutmayı,
Yasal düzenlemeler kapmasında atık bertarafını gerçekleştirmeyi,
Geri kazanımı olmayan tüm atıklarımızın kontrollü olarak bertaraf etmeyi,
Enerji, hammadde ve doğal kaynaklarımızın kullanımını mümkün olduğu kadar verimli kullanmayı,
Çalışanlarımıza yasal mevzuatlara uygun, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunmayı,
Çalışanlarımızı çevre yönetim sistemleri hakkında bilgilendirmeyi ve gelişmelerini sağlamayı,
Talep edildiğinde çevre yönetim sistemimizi kamuoyu incelemesine açık tutacağını taahhüt eder.
KALİTE POLİTİKAMIZ

Temel politikamız çevreyi koruyarak müşterilerimizin beklentilerini en üst düzeyde karşılamaktır.

Bunu gerçekleştirmek için;
Her fırsatı gelişme faaliyetleri için kullanmak,
Çalışanların motivasyon ve aidiyetini arttırarak katılımcı pozitif bir şirket kültürü oluşturmak,
ve çalışma ortamını dinamik geniş bir aileye dönüştürmek,
Çevreye, insana ve topluma saygılı bir çalışma ortamı sağlamak ve sürdürmek,
Kaynaklarımızın etkin kullanımı ile ürünlerimizi ve hizmetlerimizi müşterilerimize en iyi kalite,
termin ve fiyat da sunmak,
Enformasyon ve üretim teknolojilerini izleyerek kendi teknolojimizi oluşturmak.
İSG POLİTİKAMIZ

Kudret Metal olarak yerel iş güvenliği ve çevre kanunlarına uyumu sağlamak için
var olan yönetmeliklerin tümüne uymak en önemli hedeflerimiz arasındadır.
Tüm çalışmalarımızda iş sağlığı ve güvenliği ön plandadır.
Firmamızda iş sağlığı ve güvenliği konusunda personelimizin
gelişimi ve bu bilincin yaygınlaştırılması için
her türlü faaliyet ve eğitimler düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.
Çevreye, insana ve topluma saygılı bir çalışma ortamı sağlamak ve sürdürmek,
İş sağlığı ve güvenliğinde başarının sağlanabilmesi için
bütün personelin katılımı ana unsurdur.